TWD 915 JLD 1102 00758 RT

طبق گفته ی آنجلا کانگ، در ابتدا قرار بود که گذاشتن سر شخصیت ها بر روی نیزه در قسمت پایانی این فصل رخ دهد، اما در نهایت نظر او تغییر کرده است.

کانگ در این مورد گفت :

“اولش با خودم گفتم که نمیخوام این اتفاق، سکانس پایانی این فصل باشه، ولی احتمالا باید توی قسمت آخر باشه و همینطور داشتیم روی این اتفاق کار میکردیم و میخواستیم انجامش بدیم، ولی یهو با خودمون گفتیم که این چیزیه که همه انتظارشو دارن و قابل پیش بینیه. چیزی که میخواستم این فصل انجام بدم یه نوع بازی با ریتم داستان بود، به طوری که اتفاقات زمانی رخ بده که شما انتظارشو نداشتید. در این صورت میشد عنصر شگفت زدگی رو برای مخاطبان به وجود آورد. برای همینم فکر کردیم که اگه توی قسمت پونزدهم رخ بده برای داستان بهتر میشه.”