the walking dead walker 1166165

شاید سوال خیلی از طرفداران کمیک و سریال این باشد که چرا دنیای مردگان متحرک دیگر به شکل سابق به موضوع زامبی ها نمی پردازد و داستان ها و روایت ها به جنگ انسان ها مربوط می شود؟

رابرت کرکمن اخیرا به این سوال جواب داد و گفت :

“بعد از گذشت این همه سال، جنبه ی زامبی ها دیگه منو جذب نمیکنه. دیدن افرادی که زامبی میشن و بقیه رو میخورن دیگه برام سرگرم کننده نیست. به روایتی مردم دیگه بعد از این همه مدت زندگی کردن تو همچین دنیایی به اندازه ی کافی هوشمند شدن که به راحتی گرفتار زامبی ها نشن. به همین دلیله که نقش زامبی ها کم رنگ تر شده.”