این سوالیه که برای خیلی از بیننده های سریال پیش اومده.بت وجود تحویل دادن کلی اسلحه به زباله دان ها ، اما اونا درخواست اسلحه ی دو برابر کردند.

 

گرگ نیکترو در این مورد گفت :

 

“خب ، گروه ریک فقط به اسلحه نیاز نداره.دلیل اینکه در پایان قسمت نهم لبخند زد دیدن اون همه سرباز بود.او در حال استخدام یک ارتش است و به نفرات احتیاج داره.نگان تعداد زیادی افراد داره و این مسئله واقعا مهمه.این فقط در مورد اسلحه نیست.این در مورد یک ارتشه و این چیزیه که ریک در حال انجام دادنشه.