رابطه ی دریل و کارول یکی از آن روابط عمیق سریال است که طرفداران خیلی به آن علاقه دارند اما چرا با وجود این رابطه دریل به کارول حقیقت را در مورد مرگ گلن و آبراهام نگفت.

اینترتیمنت ویکلی در مصاحبه به نورمن ریداس این سوال را از او پرسیده و اون این چنین پاسخ داده است که:

چون کارول نیاز داشت که این و بشنوه. اون داره راه خودش و میره و دلیلی داشته که جدا کرده خودش و (از گروه) و نمی خواد دیگه قاتل باشه. اون خودش و از دست داده و من فکر می کنم دریل این و فهمید. این کار خیلی فداکارانه ایه.دریل چیزی و به کارول گفت که اون نیاز داشت بشنوه. اینکار و برای اون کرد.

در ادامه نورمن ریداس جزئیات بیشتری را در مورد عمل دریل به اشتراک می گذارد:

من فک می کنم کارول کاملا از پسش برمیاد. این فقط چیزی نیست که بهش احتیاج داره. مسیر هر کسی مسیر منحصر به فردشه و اون نیاز داره ازش دور بمونه چون خودش و گم کرده،و این دنیا،وقتی تمام زندگیت تمام دنیات و تمام حرکاتت تغییر کرده و شروع کردی به از دست دادن خودت،نکته چیه؟ میدونید؟

بنابراین من فکر می کنم دریل فهمید که اون نیاز به نگهداشتن چیزهایی داره…. این براش سخته و دریل دید که چقدر برای کارول سخت بوده این انتخابی الان کرده رو انجام بده… و اون چیزی و به کارول گفت که نیاز داشت بشنوه چون بهش اهمیت میده و نمی خواد اون رو وارد ماجرایی بکنه که کارول دوست نداره جزوی از اون باشه.