بعد از اعلام کراس اور بین دو سریال مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک ف هواداران سریال نظریه های گوناگونی را برای این کراس اور بیان می کنند.

 

یکی از این نظریه ها ورود آبراهام به سریال ترس از مردگان متحرک است.

 

آبراهام در ابتدا همراه با زن و بچه ی خود در فروشگاه مواد غذایی پنهان شده بود ، اما در نهایت خانواده ی خود را از دست داد و بلافاصله با یوجین ملاقات کرد.

 

هواداران معتقدند که با توجه به محبوبیتی که آبراهام داشت ، میتوان او را برای چند قسمت وارد دنیای ترس از مردگان متحرک کرد.

 

گفتنی است که زمان بندی داستان ترس از مردگان متحرک خیلی قبل تر از حال حاضر مردگان متحرک قرار دارد و میتوان آبراهام را تا مدتی با گروه مدیسون همراه کرد (قبل از اینکه با گروه ریک دیدار کند).

 

خود مایکل کادلیتز نیز قبلا اعلام کرده بود ، در صورتی که سریال دوباره او را برای بازگشت بخواهد ، بدون هیچ قید و شرطی قبول خواهد کرد.

 

باید گفت که ورود آبراهام به ترس از مردگان متحرک آسیبی به مردگان متحرک وارد نمی کند ، اما با افزایش قابل توجه تعداد بیننده برای ترس از مردگان متحرک همراه خواهد بود.

 

یک گذشته از آبراهام میتواند موضوع جالبی برای این کراس اور باشد.