در مصاحبه ای که چاد کولمن بازیگر نقش تایریس در کامیک کان نیویورک داشت گفت که فکر میکنه نگان بیشتر از یه نفر رو میکشه :

 

“من فکر میکنم که نگان ، گلن رو کشت.من استیون یئون رو دوست دارم ولی فکر کنم که اون قراره از سریال خارج بشه.البته نظر من اینه که بیشتر از یه نفر در این قسمت کشته میشه و اگه این اتفاق بیفته برای اولین باره که دو شخصیت اصلی در یک قسمت کشته میشن ، دلیل این صحبتم اینه که سریال به همچین اتفاقی نیازه داره.”