فصل قبل ، ذهن خیلی از طرفداران مردگان متحرک درگیر اتفاقی بود که در قسمت دهم و در مقر زباله دان ها افتاد. آن اتفاق پرواز یک شی پرنده بود که خیلی ها آن را سوتی نامیدند.

 

اما با گذشت یک فصل و در قسمت پنجم دیدیم که ریک هلیکوپتری را دید و بعد از آن به مقر زباله دان ها رفت.

 

پولیانا مک اینتاش بازیگر نقش جیدیس درباره ی این هلیکوتر گفت :

 

“راستش منم مثل شما وقتی داشتم قسمت ۱۰ فصل قبل رو نگاه میکردم متوجه ی اون شی نشدم و وقتی توی اینترنت موضوعش پخش شد تازه فهمیدم و درباره ش فکر کردم. ولی راستش الان من نمیتونم چیزی در این مورد و هلیکوپتر بگم. چون ممکنه داستان مهمی پشت این قضیه باشه.”

 

بنابراین با این صحبت ها ، همچنان هویت فرد یا افراد داخل هلیکوپتر ناشناخته می ماند.