photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۱۳ ۱۶ ۵۹ ۵۶

 

قسمت اول از فصل چهارم سریال ترس از مردگان متحرک ، روز دوشنبه ۲۷ فروردین از شبکه ی AMC پخش خواهد شد.

 

پوستر در سایز اصلی