این پوستر با عنوان “ما تازه شروع کرده ایم” منتشر شده است و میتونه این معنی رو داشته باشه که سریال تازه شروع شده و همچنان قصد پایان خودش رو نداره.

 

 

unnamed-2-201100