نیم فصل دوم فصل دهم از 23 فوریه 2020 (دوشنبه 5 اسفند) پخش خود را از شبکه ی AMC سر خواهد گرفت.