در پنل کمیک کن ۲۰۱۶ سن دیگو اعلام شد زمان بازگشت فصل هفت ۲۳ اکتبر خواهد بود.

 

ویدئوی کامل پنل واکینگ دد در کمیک کن سن دیگو

[aparat id=”3BAF2″]

دانلود

ویدئوهای مردمی از حضور بازیگران واکینگ دد در کمیک کن به صورت یکجا

دانلود

مصاحبه ی تی لاین با بازیگران واکینگ دد در کمیک کن سن دیگو

دانلود

۱۳۷۲۹۰۶۶_۱۰۵۹۵۷۳۷۸۷۴۶۷۷۹۱_۳۴۹۰۸۴۱۱۸۸۹۳۹۸۱۲۱۸۷_n

۱۳۶۹۲۵۹۵_۱۰۵۹۵۷۳۸۲۰۸۰۱۱۲۱_۵۰۵۰۳۸۳۱۲۶۱۲۷۸۷۷۰۵۲_n