بخشی از صحبت های اندرو لینکن در مورد قسمت نهم را پیش از این در اینجا خوانده اید.

 

 

[aparat id=”E7Ii6″]

دانلود

[aparat id=”1I5ed”]

دانلود