اگه پدر شما نگان مردگان متحرک بود آیا شما نمی خواستید مثل اون لباس بپوشید؟

 

جفری دین مورگان در یکی از برنامه های تلویزیونی حاضر شد و در مورد پسر شش ساله اش “گاس” صحبت کرد :

 

“بچه ی من میگه که یه لباس نگان میخواد و دوست داره که کت چرمی سیاه و یه تیشرت سفید بپوشه و یه روسری قرمز هم دور گردنش بندازه و یه چوب بیسبال هم توی دستش باشه.اون میگه که میتونیم بعد از پوشیدن اینا کله خر کوچولو صداش کنیم.”

 

امیداریم این بچه به آرزوش برسه ولی نزنه مثل باباش مردم رو کتلت کنه :/