the walking dead walker 1191659

اسکات گیمپل در حال تهیه ی یک پروژه ی جدید از دنیای مردگان متحرک با محوریت یک بازمانده ی تنها در آخرالزمان است.

او در این مورد گفت :

“یکی از پروژه های مورد علاقه ی من که دارم روش کار میکنم، در مورد یه نفره، یه فرد تنها در آخرالزمان. ما واقعا کس دیگه ای رو به جز این یه نفر نخواهیم دید.”