ویدیوی اول پرومو قسمت دوم و ویدیو دوم و سوم سکانس هایی از قسمت دوم ، فصل ششم سریال مردگان متحرکه.

برای دانلود ویدیو کلیک کنید

برای دانلود ویدیو کلیک کنید

 برای دانلود ویدیو کلیک کنید