walkingdead0002 228031

دانلود

ریک در یه دیالوگ توی این تیزر میگه : “این در مورد ما نیست ، در مورد آینده ست!”