هیچکدام از شخصیت های مردگان متحرک در هیچ زمانی زندگی امنی ندارند و نمی شود گفت که تا آخر زنده میمانند.

 

در فصل هشتم نیز شاهد جنگ بزرگی خواهیم بود که ممکن است هر کدام از شخصیت ها را به دام مرگ بکشاند. از جمله دریل دیکسون…

 

دریل یکی از شخصیت های باقی مانده از فصل اول است. نورمن ریداس درباره ی پایان دریل در سریال این ایده را در ذهن دارد :

 

“فکر کنم شما غروب خورشید رو می بینین. من به بالای یه تپه میرم و بعدش یه توله گرگ از بین درخت ها بیرون میاد و دنبالم راه میفته و مردم (بیننده ها) میگن : چی اتفاقی برای اون (دریل) افتاد؟”