برای دانلود ویدیو کلیک کنید

تو این قسمت قراره خارج شدن ترویس و بقیه از آرایشگاه و دفاع مدیسون و بچه هاش از خونه شون رو ببینیم