دانلود :

480p

720p

این ویدیو را یکی از هواداران سریال از 9 فصل حضور ریک گرایمز در دنیای مردگان متحرک ساخته است.