شبکه ی AMC یک پیش نمایش از نیمه ی دوم فصل هفتم منتشر کرد.

 

این پیش نمایش با صحنه هایی از نیم فصل اول شروع می شود و در ادامه صحبت های بازیگران و سازنده ها رو در مورد ادامه ی فصل نمایش می دهد.

 

اما در این بین صحنه های جدیدی از نیم فصل دوم که در پروموهای قبلی وجود نداشت در این ویدیو گنجانده شده است.

 

دانلود