طبق بررسی جالب Tv Guide  دیالوگ های دو سریال “واکینگ دد” و ” Real Housewives” شباهت زیادی به هم دارند به همین دلیل گزارشگر Tv guide تصمیم می گیرد به میان مردم رفته و با بیان تعدادی از دیالوگ های دو سریال  از آنها بخواهد حدس بزنند مربوط به کدامشان است. نتیجه را در ویدئو ببینید!

 

[aparat id=”6RVI3″]

دانلود