طبق بررسی های انجام شده تمام ویدئوهایی که فعلا از مراسم موجود است توسط طرفداران تهیه شده است. یکی از ویدئوها ۵۴ دقیقه است که زمان طولانی ای از مراسم را شامل می شود.

ویدئوی اول با حجم ۸ MB

برای دانلود ویدیو کلیک کنید

ویدئوی دوم ۵ دقیقه ۲۵ MB

 برای دانلود ویدیو کلیک کنید

ویدئوی سوم ۵۴ دقیقه ۱۸۵ MB

برای دانلود ویدیو کلیک کنید