the walking dead michonne carol 1145969

دانای گوریرا بازیگر نقش میشون درباره ی نجوا کننده ها وعده های تاریکی به هواداران داد.

او درباره ی این گروه وحشی و تازه وارد گفت :

“نجوا کننده ها یه مقدار دیدن آینده رو سخت تر میکنن. اونا یه نوع خیلی تازه از تهدید هستن که قبلا هیچوقت باهاش رو به رو نشدیم. این فقط یه نفر نیست که یه چیزی رو انجام بده (اشاره به گروه های قبلی مثل نگان و فرماندار). این یه تجربه ی خیلی متفاوته که باهاش رو به رو هستیم.”

با این حال دانای گوریرا حاضر نشد درباره ی تاثیر مرگ عیسی بر روی باقی بازمانده های توضیحی ارائه کند.