خداحافظی با شخصیت های سریال همیشه سخت بوده ، البته به جز کسایی مثل نیکلاس یا پیت اندرسون.

 

یک عکس گرافیکی جدید که به تازگی منتشر شده ، وضعیت مرگ و زندگی کل شخصیت های سریال رو مشخص کرده است.

 

در عکس زیر ، شخصیت هایی که هنوز هم قلبشون میزنه با رنگ سیاه و سفید نشان داده شده اند.در حالی که کاراکترهایی که مغلوب آخر زمان شدند با رنگ قرمز مشخص شده اند.متاسفانه در این لیست هم گلن و آبراهام به رنگ قرمز در آمده اند ، درست مثل شین ، هرشل ، دیل ، نواه و خیلی های دیگر…

 

همچنین در این گرافیک جدید ، وضعیت چند نفر به صورت نا مشخص تعریف شده است.مانند مورالس که در فصل اول همراه با خانواده اش از داستان سریال محو شد.چنین شخصیت هایی با رنگ آبی مشخص شده اند.

 

twd status 219966