Screenshot 1643

 

 

 

 

اسپویل احتمالی از نیم فصل دوم

 

فصل دهم واکینگ دد، به گفته منتقدان و به گواه آراء مردمی در وبسایت های معتبر، یکی از بهترین سریال های حاضر حاضر تلوزیون آمریکاست.

قسمت نهم از فصل دهم، فشردن نام دارد. ( Squeeze ) که به گفته سازندگان و کسانی که این اپیزود را زودتر از پخش تماشا کرده اند، یکی از پر استرس ترین اپیزودهای کل تاریخ سریال است.

گفته میشود که نیم فصل دوم دقیقا از جایی شروع میشود که نیم فصل اول به پایان رسید و ما در ابتدا کاراکترهایی که در غار گیر افتاده اند را خواهیم دید. این اپیزود 45 دقیقه خواهد بود.

گفته میشود اپیزودی خواهد بود که تماشاچی را وادار به ترسیدن و فریاد زدن میکند و در نهایت قلب تماشاگر را خواهد شکست.

گفتنی است که نیم فصل دوم پنجم اسفند ماه پخش خواهد شد.