AMC_TWD_S6_OTN_604

اپیزود مورگان محور یک شنبه ی واکینگ دد افزایش رتبه بندی سریال موفق AMC را نشان داد. قسمت ۹۰ دقیقه ای واکینگ دد ۱۳٫۳ مخاطب را پای سریال کشید که ۸٫۶ آنها بین ۱۸ تا ۴۹ سال بوده است و یک درصد افزایش رتبه(۶٫۸) نسبت به هفته ی گذشته را نشان می دهد.

 

این در حالی است که در این قسمت سرنوشت شخصیت های محبوب سریال چون گلن همچنان نامعلوم باقی ماند و مخاطبان با اینکه می دانستند این قسمت فلش بک مورگان را شاهد خواهند بود به تماشایش نشستند.