Amc گهگاه به صورت مستقل از سریال اقدام به انتشار ویدئوهایی با عنوان واکینگ دد ۳۶۰ درجه می کند که در واقع با زاویه ی ۳۶۰ درجه فیلمبرداری شده اند. در ادامه  می توانید دو پارت از این دست ویدئوها را که یکی از آنها مهر و دیگری چند روز پیش منتشر شده ببینید.

 

واکینگ دد ۳۶۰ درجه/احاطه

دانلود

.

.

.

واکینگ دد ۳۶۰ درجه/ضیافت

دانلود