همانطور که مرگ کارل برای ما شوکه کننده بوده ، برای چندلر ریگز نیز با ما تفاوت چندانی نداشته است.

 

او در مورد احساسش بعد از شنیدن مرگ کارل گفت :

 

“راستش اولش فکر کردم اسکات داره شوخی میکنه ، چون اون آدم شوخیه و ما زیاد با هم شوخی میکنیم. سر فیلمبرداری قسمت ششم بود که موضوع رو فهمیدم. وقتی فهمیدم داره جدی میگه حسابی شوکه شدم.  چون من کتاب های کمیک رو دنبال میکنم و اونجا گروه نجوا کننده ها میان و کارل با یکی از اعضای اون گروه رابطه ی خاصی برقرار میکنه و من فوق العاده برای اون اتفاقات که توی سریال هم رخ بده هیجان زده بودم.”