هنگام پخش قسمت اول و دوم فصل سوم ، بیننده ها نظرات خودشون رو لحظه به لحظه در توییتر با هم به اشتراک میزاشتن. اما بیشتر این واکنش ها به مرگ شوکه کننده ی تراویس مربوط می شد.

 

تعدادی از این واکنش ها :

 

“نه نه نه نه نه نه نه نه نه!”

“مرگ تراویس قلبم رو شکست. من هرگز نمیخواستم اون بمیره. چطوری میتونم قبولش کنم؟”

“تراویس پسر بچه ی زیبای من ، اونا باهات چیکار کردن؟”

“تراویس مرده. خیلی سخته که این مسئله رو قبول کنم.”

“میدونستم که بعد از ، از دست دادن کریس ، تراویس میمیره.”

“چه اتفاقی افتاد؟ چرا تراویس باید بمیره؟ چرا؟”

“درست وقتی که من از تراویس خوشم اومد اونا به کشتنش دادن.”

“خوشحالم تراویس مرده ، امیدوارم بعدی مدیسون باشه.”

“نمیتونم باور کنم تراویس کشته شد.”

“نه ، من فکر میکردم چون شخصیت اصلی هستی در امانی.”

“لعنتی ، انتظارشو نداشتم. فکر میکردم بعد از گودال ، تراویس یه ریک جدید بشه.”

“خیلی عصبانیم از اینکه اونا تراویس رو کشتن.”

“چرا تراویس باید بمیره؟ نمیخوام اینو قبول کنم.”

“پس تراویس مرد؟ دیگه قرار نیست ببینیمش؟”

“تراویس رو برگردونید.”

“من باید حتما گواهی فوت رسمیش رو ببینم تا باور کنم که مرده.”

“تراویس؟ واقعا؟ مرسی که شب منو خراب کردید.”

“شگفت انگیز. این فصل بهترین فصل میشه. نمیتونم برای قسمت بعدی صبر کنم.”

“من تو شوکم.”

“تا وقتی که زامبی تراویس رو نبینم باور نمیکنم که مرده باشه.”

“این یه واقعیته که تراویس مرده. باید تا هفته ی بعد صبر کنم.”