در حین پخش سریال ، مردم هر لحظه در توییتر و بعد از هر صحنه نظرات خودشون رو در مورد صحنه ی پخش شده با هشتگ TWD با بقیه در میان می گذاشتند.در این پست بعضی از این نظرات و واکنش ها رو برای شما آماده کرده ایم :

 

در حین پخش و قبل از پخش مرگ آبراهام :

 

“این یه استراحت روانی برای ریکه؟”

 

“من نمیتونم صبر کنم تا وقتی ببینم کی کشته میشه.”

 

بعد از مرگ آبراهام :

 

“من فکر میکردم قراره یه شخصیت بزرگ کشته بشه…این همه ماه منتظر نبودم که این زنجبیل (اشاره به آبراهام) رو ببینم.”

 

بعد از ضربه ی دریل به نگان :

 

“بدون استثنا.”

 

بعد از کشتن گلن :

 

“پسر به خونه خوش اومدی.”

 

“قلب من تا حالا این قدر صدمه ندیده بود.”

 

“نمیتونم اشک هامو متوقف کنم…قلبم خیلی شکست.”

 

“نگان یه تبه کار واقعیه.”

 

“نگان منفورترین شخصیت تلویزیون و کل سیاره ست.”