نورمن ریداس بعد از پخش قسمت اول به مرگ دو شخصیت اصلی سریال واکنش نشان داد و گفت :

 

“این همیشه سخته ، اینکه با مردمی که سریال رو می بینن خداحافظی کنی.بعضی از شخصیت ها حتی براشون سخت تره که با دیگران خداحافظی کنن.هر دو شخصیت در سریال نقش مهمی داشتند و این دو بازیگر برای ما خیلی قابل احترام و از دوستان خوب ما هستند.این همیشه سخته ولی وقتی که یه شخصیت خاص باشه قطعا سخت تر خواهد بود.”