در حاشیه ی مراسم walker stalker  در آتلانتا ویدئوهای گوناگونی تهیه شده است که پیش از این هم نمونه ای از آنها را شاهد بوده اید. در این ویدئو گزارشگر با مطرح کردن اسپویل های دروغین در مورد سریال واکینگ دد و اپیزود جدیدش طرفدارانی را که هنوز آن را تماشا نکرده اند شوکه کرده تا واکنش آنها را بسنجد.

برای مثال اگر یکی به شما وقتی هنوز قسمت جدید را ندیده اید بگوید آن را دیده و دریل در این قسمت می میرد چه واکنشی نشان می دهید؟

حالا واکنش طرفداران به این دست سوالها را تماشا کنید.

دانلود