این پست حاوی اسپویل شدید از قسمت هشتم از فصل ششم سریال است.

 

ثانیه هایی قبل از پایان پخش قسمت ششم صدایی داخل بیسیم دریل و ساشا و آبراهام اومد که در خواست کمک داشت یا به روایتی دیگر کلمه ی No را به زبان آورد.

 

اکثر هوادار ها صدا رو صدای گلن دونستن.بعضی هم اونو صدای ریک یا دوایت تشخیص دادن ، ولی باید گفت این صدا برای هیچکدوم از این سه نفر نبود!!!

 

اما اطلاعات تازه ای از قسمت هشتم از طریق اسپویلینگ دد فنز به دست اومده که جواب این سوال رو به ما میده.

 

در قسمت هشتم این فصل واکر ها وارد الکساندریا میشن.بله درست شنیدید.ارتشی از واکر ها که پشت دیوار ها بودن داخل الکساندریا میشن.

 

اما حالا صدای پشت بیسیم برای کی بود؟

 

در حالی که بعضی ها سعی در دفاع از الکساندریا دارن و بعضی ها از ترس خودشونو جایی پنهان کردن یوجین کسی است که با بیسیم در خواست کمک می کند.

 

هنوز مشخص نیست که مردم الکساندریا چه استراتژی را برای مقابله با واکر ها انجام می دهند ، ولی چیزی که مشخص شده اینه که صدا ، صدای یوجین بود.