حدود 30000 نفر از طرفداران سریال  طوماری را برای بازگرداندن بث به زندگی امضا کردند و در ان

از amcخواستند که بث را دوباره به زندگی برگردانند!!!(بث در اخر mid seasonبه رحمت خدا رفت)

جالب است بدانید که روال سریال از ساختمان تا داستان یک شخصیت بیشتر مواقع  نتیجه معکوس داده  است!

تا این فصل بث یک شخصیت محبوب میان مردم نبود…اما حالا پس از مرگ او میبینم او واقعا محبوب بوده است!

همچنین مردم نشان دادند که همیشه احساسات انها با شخصیت جالب تر خیلی عمیق نیست!(داریل دیکسون)..البته اگر داریل هم مانند بث بمیرد مطمعنا مردم بیشتری طومار امضا خواهند کرد!

علاوه بر این به نظر میرسد بسیاری از طرفداران با زنده ماندن نوح و گابریل مشکل دارندواز زنده ماندن انها ناراحت هستند…برخی از طرفدرارن نیز از رابطه ی ایجاد شده بین بث و مگی بسیار انتقاد داشته اند…(مگی اصلا به بث اهمیتی نداده!وهیچ گونی محافظتی از او نکرد)

 

نظر شما چیست؟ایا نویسنگان سریال و مسئولانamcبه سخن مردم و طومارشان توجهی خواهند کرد؟؟

اصلا ایا شما دوست دارید بث دوباره به زندگی بازگردد؟دوست دارید او چگونه بازگردد؟