the walking dead the governor david morrissey 123144

دیوید موریسی بازیگر نقش فرماندار امیدوار است که فرماندار با اقتباس از سه رمانی که درباره ی این شخصیت و وودبری است به دنیای مردگان متحرک بازگردد.

بعد از مرگ شخصیت فرماندار در جلد شماره ی 48 کمیک، رابرت کرکمن سه رمان با نام های ظهور فرماندار، به سوی وودبری و سقوط فرماندار از این شخصیت نوشت.

موریسی در این مورد گفت :

“بدیهیه که مردگان متحرک از رمان های گرافیکی رابرت کرکمن نشات میگیره که از دل اون سه رمان ظهور فرماندار، به سوی وودبری و سقوط فرماندار بیرون اومد. اونا داستان های درخشانی دارن. دوست دارم برگردم و به روش فیلمگونه اون داستان ها رو تعریف کنم. توی اون رمان ها داستان هایی وجود داره که به نظر من واقعا جذاب هستن.”