اسکات گیمپل در مورد نیم فصل دوم فصل هفتم گفت :

 

“میخوام بگم که نیم فصل دوم کاملا با نیم فصل اول متفاوت است.پایان نیم فصل دوم با شروع نیم فصل اول متفاوته.دیشب هم داشتم با اندی (لینکولن) در این مورد صحبت میکردم.حتی ساختار این دو نیم فصل با هم فرق میکنن.ولی قسمت ۶ ، ۷ ، ۸ …واو…ما واقعا بهش نزدیکیم.نیستیم؟ باید بگم که پایان نیم فصل اول هم خیلی با قسمت های قبلی نیم فصل اول فرق میکنه.”