نگان و گروگان جدیدش در حالی به الکساندریا رسیده اند که دریل گریخته و همه از مرگ جویی باخبر شده اند.

برخلاف تصور یوجین و البته ما، تنها چیزی که در مقر ناجیان، منتظر یوجین نبود، انفرادی و شکنجه و غذای سگ بود.  از ابتدا با او مانند یکی از افراد مهم ناجیان برخورد بود. گرچه ورق برای دوایت برگشت . آن هم به خاطر اینکه متهم به فراری دادن شری شده است.

 

بعد از اینکه یوجین راهکاری برای واکرهای داخل محوطه داد و با اذن او به اتاقش برگشت، لبخند یوجین، میتواند حاکی از دو چیز باشد: اول و محتمل تر اینکه او از اینکه توانسته اعتماد نگان را جلب کند خوشحال است. شاید او قلبا از اینکه آنجاست راضی نباشد اما انقدر باهوش هست که بداند اگر بخواهد با ناجیان مخالفت کند، برایش دردسر بدتری درست میشود. دردسری که حتی ممکن است دامن افراد داخل خانه را هم بگیرد. شاید ا. به این موضوع فکر میکند که بهتر است فعلا با ساز ناجیان برقصم و خودم را هم رنگ جماعت آنها جلوه دهم تا سر فرصت، موقعیتی برای ضربه زدن به ناجیان پیدا کنم.

احتمال بعدی این است که او، واقعا از بودن با ناجیان و با گروه برنده بودن خوشحال است، شاید او فکر میکند در این دنیا و با این شرایط ، و موقعیتی که ناجیان دارند، قطعا این آنها هستند که در این دنیا زنده میمانند. یوجین قبلا هم برای زنده ماندن دست به دروغ گفتن زده بود. شاید اینبار هم تنها چاره زنده ماندن را در بودن با ناجیان میداند.

 

البته همانطور که گفتم احتمال اول قوی تر است چراکه او برای نگان باز هم از همان پروژه ژنوم انسانی میگوید که در قسمت اول فصل پنجم برای گروه در ترمینوس گفت. و بعد برای مسران نگان از سرپرست پروژه ای میگوید که بعدها در قسمت پنجم فصل پنج، پیش آبراهام و گلن ، مگی و رزیتا و تارا اعتراف کرد که دروغ گفته و اصلا چنین کسی وجود ندارد.

این در حالیست که دوایت به دنبال شری به خانه ی رفته که روزگاری با هم در آنجا زندگی میکردند. طبق حدس دوایت، شری اول به خانه شان سر زده و برای او یادداشت گذاشته اما بر خلاف قول و قرارشان آنجا منتظر دوایت نمانده و رفته. مسئله این است که آیا کسی که برای عیسی و دریل راه باز کرده شری بوده یا او توانسته با کمک عیسی از مقر خارج شود. مسلما با سر و وضعی که در مقر داشته نمیتوانسته از آنا خارج شود. چون اگر اینگونه بود، حتی به خانه اش نمیرسد که یادداشت بگذارد. سوال این است که آبا او کمکی داشته یا خیر؟

وقتی دریل با شری و دوایت در جنگل مواجه شد، برداشتی که میشد از این دو داشت این بود که هر دوی آنها فاقد مهارت های لازم برای زنده ماندن به تنهایی در این دنیا هستند.  دوایت به خاطر جایگاهش در گروه ناجیان قطعا توانسته این قابلت ها را پرورش دهد اما شری چه؟ شاید به زودی او را ببینیم که با گروهی همراه شده و شاید هم او را ببینیم که تبدیل شده.

 

دانلود آهنگ Everything Right is Wrong Again که در این قسمت پخش شد.