زمین و شهری که روی آن زندگی میکردند و به آن دلبستگی داشتند دیگر جای آنها نیست.

حالا خشکی ، شده صحنه جنگ میان زنده ها و مرده ها و هر کس که میخواهد خودش را از این جنگ بیرون بکشد به دریا زده.

آنچه  بازمانده های ماناوا در ساحل میبینند ، تنها ترکشی از جنگ بزرگ آخرالزمان است.

حالا آنها خانه ای جز “ابیگل” ندارند. با صاحب خانه ای خود رای و عنق. گرچه میشود حق را به او داد. او بیشتر از بقیه چشمهایش باز است. حتی بیشتر از دنیل. او میداند با چه طرف است. حتی اگر آخرالزمان را دقیقا درک نکند ، اما میداند که دیگر دنیا به جایی تبدیل شده که باید کلاهت را بچسبی تا باد نبرد. دیگر وکیل و پلیس و قانونی در کار نیست. یک شبه ، تمدن بشریت پایان یافت و حالا قانون جنگل حکم فرماست.

حالا که رادیوی ماناواها بی سیم ابیگل شده و صدای موسیقی شان ، فریادها و پیام های کمک بازمانده ها، استرندر ، محتاط تر هم شده. درست برعکس آلیشیا که به خیال اینکه دنیا هنوز هم جایی برای قدرشناسی دارد.

آلیشیا به خیال اینکه میخواهد به یک بازمانده کمک کند ، موقعیت قایق را به “جک” غریبه پشت بی سیم لو میدهد. بی خبر از آنکه دردسر را خبر کرده. گرچه شاید آن قایق واژگون شده و به گلوله بسته شده و سرنشینان مرده اش ، به جک و همراهانش ربطی نداشته باشند. اما مهم این است که در کمین ماناواها گروهی هستند که میخواهند هر چه دریا نشینان دارند مال خود کنند. شاید نسخه دریایی ناجیان ! (معذرت به خاطر یاد آوری ناجیان عزیز J )

اما قبل از ظهور ناجیان دریایی ، J در قایق مراسم تدفین لایزا برگزار میشود. تدفینی که کریس را بیش از پیش آشفته میکند . او که پدرش را قاتل مادرش میداند و حسابی داغ کرده ، مراسم تدفین را خیلی زودتر از آنچه تصور میشد تمام میکند و تنی به آب میزند تا کمی خنک شود. همین داغ کردن او هم باعث میشود تا دسته گل ناجیان دریایی را ببینند و حداقل غافلگیر نشوند.

 

همه ما میدانیم که داستان فصل دوم تازه شروع شده. کثر ما معتقدیم که جک پشت بیسیم ، شاید نسخه ابتدایی مسافران نبراسکا در twd باشد . قطعا دردسر بزرگتری از یک قایق پر از مرده در انتظار ماناواهاست. همه ما منتظریم تا بازمانده بخت برگشته پرواز ۴۶۲ به جمع ماناواها بپیوندد.

از انجایی که این تازه شروع فصل دوم است و اکثر ما هنوز در شوک اتفاقات پایان فصل ششم TWD هستیم، قضاوت در مورد این این فصل همچنان مشکل است. اما در شروع فصل ، این اپیزود گرچه قابل قیاس با شروع فصل دوم TWD نیست ، و شاید بشود گفت که حتی نسبت به شروع نسبتا طوفانی فصل اول خودش هم نمره خاصی نمیگیرد ، اما باید منتظر ماند و دید ، تیم سازنده ای که غولی مثل TWD را میسازند ، برای فرزند نیمه خلف TWD چه برنامه ای دارند و آن را تا کجا و به چه نحوی بزرگ میکنند؟