نگان قراره موضوع مرگ جویی تپله و فرار دریل رو بفهمه و این امر اجتناب ناپذیریه و رهبر بی باک ناجی ها مطمئنا از این موضوع خشمگین می شود.

 

جاشوا هوور بازیگر نقش جویی تپله در مورد واکنش نگان به این اتفاقات گفت :

 

“من میدونم که قراره چه اتفاقی بیفته ولی خب نمیتونم زیاد در موردش صحبت کنم.اگه دقت کرده باشید نگان با خیلی از ناجی ها صحبت نمیکنه و تعاملی نداره.صدها آدم در پناهگاه (مقر نگان) وجود داره و من واقعا خوش شانس بودم که چند صحنه ای رو با نگان روی صفحه نمایش بودم.با توجه به اینکه در بسیاری از کارها ، نگان به جویی تکیه داشت ، مطمئنا واکنش نگان به مرگ او یه واکنش واقعی و تمام عیار خواهد بود.نگان قطعا ناراحت میشه و ممکنه کینه ی این مرگ رو به دل بگیره.من از همه ی اتفاقاتی که قراره بیفته خبر ندارم.”