شرکت Funko Debuts از دو شخصیت برجسته ی فصل هفتم سریال ، یعنی کارل و نگان ، اسباب بازی های جدیدی ساخته که هر دو از اوایل ماه ژوئن به طور اختصاصی از طریق فروشگاه های والگرینز برای خرید در دسترس هستند.

 

اولین محصولات این شرکت برای مردگان متحرک ، شامل شخصیت های ریک ، دریل و میشون بود که در سال ۲۰۱۶ عرضه شدند.