twd negan 1145635 1

بعد از اتفاقات جنگ تمام عیار، در فصل نهم سریال مردگان متحرک شاهد حضور نگان در زندان بودیم. اما تعدادی از هواداران منتظر هستند که بعد از دیدن حسن نیت این شخصیت توسط مردم الکساندریا، او از زندان آزاد شود و در جنگ با نجوا کننده ها به بقیه کمک کند.

در طول مصاحبه ای که آنجلا کانگ انجام داد، به نظر او نگان مدت زیادی در زندان بوده و نجات دادن جودیث در قسمت پایانی فصل نهم ممکن است به آزادی او کمک کند.

آنجلا کانگ توضیح داد :

“ما یک فصل رو با اون توی زندان گذروندیم و فکر میکنم که بعد از نجات دادن جودیث مردم باید متوجه تغییرات نگان شده باشن که وقتی اون توی درمانگاه بود دستاشو نبسته بودن. بنابراین در فصل دهم ما شاهد مرحله ی بعدی از اتفاقاتی که برای نگان در نظر داریم خواهیم بود. به نظرم برای اون دسته از هوادارهایی که خواستار آزادی نگان هستن فصل دهم براشون رضایت بخش خواهد بود.”