قسمت دوم فصل ۶ سریال  مردگان متحرک همین هفته پخش خواهد شد. در این یادداشت می خواهیم نکاتی را که توسط تیزر یا ویدئوهای قسمت دوم و اسپویلینگ دد فنز به دست آورده ایم بازگو و مرور کنیم.

ما دنیس را ملاقات خواهیم کرد. او پزشکی حرفه ای در الکساندریا است… از وقتی پیت اندرسون در دسترس نیست.

پدر گابریل می خواهد مبارزه را یاد بگیرد. کمی از این موضوع را در پیش نمایش Amc مشاهده کردیم.

Jss بیش از یک مخفف است. انید آن را روی پنجره ی ماشین می نویسد.

یکی از نجات یافتگان باید موهایش را کوتاه کند، خیلی از طرفداران امیدوار بودند این فرد آقای کارل گرایمز باشد که این روزها موهایش بلند شده اما نام فاش نشد!

و اما چیزهایی که از اسپویلینگ دد دستگیرمان می شود.

گرگ ها پشت صدای بوق هستند. صدای بوق در نتیجه ی برخورد کامیون به دیوار که به دست گرگ ها انجام شده است می باشد.

انید یکی از علایقش را قسمت می کند. ظاهرا او خیلی لاک پشت دوست دارد. در این زمان، هیچ مدرکی وجود ندارد که او با گرگ ها پیوندی دارد.

مردم الکساندریا قتل عام می شوند. گرگ ها ضربه ی سخت تری از حمله ی گله واکرها به جامعه ی الکساندریا می زنند.

یکی از حروف Jss به معنی “بقا” (Survival) است. هیچ از اعضای گروه مایل به اشتراک گذاشتن معنای همه ی حروف با هم نبود اما حداقل ما یکی از آنها را می دانیم.

کارول مجبور به رها کردن نقش خانم بردی می شود. او در وضعیت خطرناکی قرار دارد!

اما بعد از این ها آنچه می شود در مورد قسمت بعدی حدس زد و یا انتظار داشت این است که با توجه به حرکت واکرها به سمت الکساندریا گروهی که ریک با خود به بیرون برده بود و اتفاقا متشکل از مجرب ترین افراد حاضر در الکساندریا می شد در حال حاضر یا مورد تعقیب واکرها و یا در پشت سر آنها قرار دارند و این موضوع الکساندریا را بیشتر به خطر می اندازد چرا که تا رسیدن اعضای گروه به الکساندریا کسانی که آنجا هستند باید بتوانند در مقابل هر خطری جان خود و دیگران را حفظ کنند. با توجه به اینکه گفته شده صدای بوق از کامیون هدایت شده توسط گرگ ها بلند شده خطر برای الکساندریا از دو سو است. بیم جان اعضای گروه ریک که در الکساندریا هستند حتی بیشتر از گروه بیرون دیوارها است. هیجان و نگرانی در این قسمت از واکینگ دد خیلی زیاد خواهد بود.

http://undeadwalking.com/files/2015/10/Enid-in-Episode-2-Season-6-of-AMCs-The-Walking-Dead-sneak-peek-video11-300x600.jpg

احتمالا فلش بکی از انید هم با توجه به تیزر قسمت دوم خواهیم داشت. اگر دقت کرده باشید در تیزر کوتاه قسمت دوم انید با دستان خونی در یک ماشین است و گریه می کند که شاسی آن بلند و سفید رنگ است و  همان ماشینی است که اسپویلینگ دد عکس هایی از آن را هنگام فیلمبرداری بیرون داده بود و با ماشینی که در ویدئوی دیگر انید سوار آن شده و Jss را روی پنجره اش می نویسد فرق دارد.