هنوز مدت زیادی تا شروع فصل جدید واکینگ دد باقی مانده است اما آنچنان که از سخنان عوامل و بازیگران سریال برمی آید فصل هفتم، واقعا متفاوت خواهد بود. نورمن ریداس بازیگر نقش دریل در بخشی از مصاحبه اش با اینترتیمنت ویکلی گفته است:

 

“در حال حاضر این یک دنیای جدیده. تغییر کامل قدرته. ”

 

او در مورد بازگشت به سر فیلمبرداری برای فصل جدید گفته است:

 

“طاقت فرسا بود و جالب نبود. می دونید ما هر فصل به سریال برمی گردیم و می گیم” آره، بریم سر کار!” می دونید همه ی بازیگران از بودن اونجا، دیدن همدیگه و بازگشت به جایی که اونا بودن هیجان زده بودیم اما امسال اینطوری بود” اوه، لعنتی شروع کنیم‍!” قطعا یک تجدید دیدار شادی آور نبود. البته دوباره دیدن همدیگه خوبه اما مثل سالهای پیش نبود.”

 

هر چه نباشد حداقل یکی از بازیگران باید با سریال خداحافظی کرده و بعد از سالها بقیه را ترک کند و از طرف دیگر شخصیت ها حداقل تا مدتی باید زورگویی های نگان را تحمل کرده و دیگر از قدرت نمایی آنها خبری نباشد. قطعا چنین مسائلی فضا را برای بازیگران به شدت سنگین و سیاه می کند و وقتی برای آنها چنین است برای مخاطبان می تواند حتی به مراتب بدتر باشد. پس باید با تمام قوا برای فصل هفتم آماده شویم!