در فصل هفتم ما شاهد ظهور جوامع جدید ، شخصیت های و رهبران جدیدی خواهیم بود و خشونت و مرگ در این فصل به اوج خودش خواهد رسید.

 

نورمن ریداس بازیگر نقش دریل دیکسون جواب این سوال که وقتی فصل هفتم برگردد چه تفاوتی خواهد کرد را اینگونه داد :

 

“خب ، من قبلا هم گفته بودم که وقتی فصل هفتم پخش بشه دنیا منفجر خواهد شد.حالا دیگه جوامع و شخصیت های مختلفی وجود دارند.یه تغییر قدرت رو ما توی سریال می بینیم.نگان اومده و ما در حال حاضر دیگه آلفا نیستیم.این یه دنیای جدیده ، یه دنیای خطرناک جدید با راه های مختلف و خطرناک.”

 

وقتی از نورمن سوال شد که آیا نگان می تواند به یک ادم خوب تبدیل شود گفت :

 

“نه ، اون یه شر خالصه.”