اندرو لینکولن و نورمن ریداس با هم قرار گذاشته بودند که سریال را با همدیگر ترک کنند. اما حالا چند سال بعد از آن قول و قرار، اندرو لینکولن سریال را ترک می کند اما نورمن ریداس به کارش ادامه می دهد.

 

نورمن در این رابطه به EW گفت :

 

“ما یه قراری گذاشتیم. فکر کنم فصل سه یا چهار بود. با هم قرار گذاشتیم که هر کدوممون از سریال رفت اون یکی هم سریال رو ترک کنه.”

 

اندرو که کنار نورمن نشسته بود گفت :

 

“پس الان داری میگی که میخوای بری؟ این یه اعلامیه س؟ این یه خبر جدیده؟”

 

نورمن در جواب اندرو گفت :

 

“اوه، معلومه که نه.”

 

در نهایت اینطوری شد که نورمن ریداس قول خود را شکست.

 

دانلود فصل نهم سریال مردگان متحرک

دانلود فصل نهم سریال The Walking Dead