twd daryl 707 2 214033

 

نورمن ریداس در مورد فصل هفتم گفت :

 

“این فصل ، فصل خیلی سختی برای من بود.من اینو به ملیسا (مک براید) هم گفتم.دریل در این فصل از همه چی محروم شده و همچنین از مردمش و هر چیزی که میشناخته گرفته شده.واقعا فصل خشنی برای من و بقیه بوده و این موضوع خیلی سختی بوده.”