وقتی فصل هفتم سریال مردگان متحرک شروع بشه ، ما می بینیم که چطوری افراد همه احساس شکست خوردگی دارند.

 

صحبت های کامل نورمن ریداس در این مورد :

 

“اثرات اون اتفاق (قربانی نگان) برای افراد گروه متفاوت خواهد بود.بعضی ها از قدرت چشم پوشی میکنن ، بعضی ها اون رو میپذیرن ، بعضی براش مبارزه میکنن ، بعضی ها براشون سوال وجود داره ، افراد خودشون رو سرزنش میکنن ، گروه به طور کامل از هم جدا شده و اغتمادی بین گروه نمونده.نگان اومده و همه چی رو به طور کامل متزلزل کرده.وفاداری وجود نداره و همه ی افراد احساس شکست میکنن.این یه تغییر قدرت کامله و دنیای ما عوض شده.اونا توی یه مسیر خاص بودن ولی حالا این مسیر از هم گسیخته شده و می بینن چیزهایی که در باور اونا وجود داشت کاملا متفاوته.”