مصاحبه ی تازه ی نورمن ریداس درباره فصل هفتم :

 

“ما یه شخصیت منفی بزرگ رو داریم و اون درهای دنیای کوچیک ما رو باز میکنه و قراره همه چی رو تغییر بده.منظورم اینه که شما یه تغییر قدرت کامل رو قراره تو سریال ببینید و مردم با دیدن این دنیا و شخصیت منفی تازه برای یه دقیقه زبان خودشونو گاز میگیرند.اگه شما کتاب های کمیک رو خوندید باید بگم که سریال قراره از اون هم بزرگتر بشه.”

 

مطمئنا منظور نورمن از تغییر قدرت اینه که ریک و افرادش قدرت مقابله با نگان رو ندارند و نگان قدرت مطلق خواهد بود.