نورمن ریداس پیش از شروع نیمه ی دوم فصل ۶ با اینترتیمنت ویکلی مصاحبه کرده و مطالبی را عنوان نموده بود که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید.

 

 

“در نیمه ی دوم هرج و مرج زیادی اتفاق میافته. تا اونجا که به دریل مربوط می شه، او از اطرافیانش دلخور میشه(او عصبانی می شه). چیزهای مربوط به او ازش گرفته شده. اون به بیرون رفت و به افرادی اعتماد کرد،و نتیجه ی معکوس گرفت، و من فکر می کنم اون فوق العاده عصبانی بشه. اصل های زیادی برای من وجود داره. منظورم اینه، میدونم شما می دونید که افراد بد میان. این اعلام شده و برای هر کسی که می بینه آشکاره، اما با همه اونا سوپرایزهای قطعی میاد، و می دونید، اون زمان نبرده.”

 

Daryl Dixon (Norman Reedus) and Oscar (Vincent Ward) - The Walking Dead_Season 3, Episode 2_"Sick" - Photo Credit: Gene Page/AMC

 

 

“اون شخصا این و لمس کرده. اینها افرادی هستند که او سعی می کنه ازشون محافظت کنه. و اون سعی می کنه از خودش محافظت کنه. من احساس می کنم که کینه و انتقام زیادی در نیمه ی دوم اتفاق میافته، و در ذهن دریل بازپرداخت زیادی داره. اون الان سرسخته( یا لجبازه)، و به فرد پرخاشگری که در اوایل سریال بود تبدیل میشه،به اصل خودش برمی گرده. فکر می کنم در حال حاضر اون قطعا شبیه مرل خواهد شد!”

 

 پیش از این هم نورمن ریداس در مصاحبه ای که بعد از فصل ۵ با یاهو گفته بود دوست دارد دریل مثل آن وقت ها عصبانی شود، و مطمئن بود این اتفاق رخ می دهد.