این موضوع مشخصه که یه جنگ انفجاری بین گروه ریک و نگان به زودی به وقوع خواهد پیوست.

 

در طول مصاحبه ای از نورمن ریداس سوال شد که برای نیم فصل دوم آیا بازیگران صحنه هایی رو مثل جنگ با فرماندار فیلمبرداری کردند؟ و نورمن جواب داد :

 

“نبردهای پیش رو دقیقا همون چیزیه که هواداران بهش امید دارند و اون “حماسه”ست.گروه هایی وجود دارند و مثل هر چیزی توی این سریال ، در نهایت همه چی به سر میاد و اتفاق خواهند افتاد.اون دیوانه کننده ست.”